خدمات تامین مالی و سرمایه گذاری
  • نام : صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری
  • نوع کارگزار : تخصصی
  • معرفی خدمت :

ارائه تسهیلات به شرکتهای فناور مستقر در شهرک و همچنین شرکتهای دانش بنیان، صدور ضمانتنامه و سرمایه گذاری جسورانه در طرح‌ها

  • مدیرعامل : احمد ورد
  • آدرس پستی :

شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان- ساختمان غدیر – واحد 6

  • شماره تماس: 031-32683434-35
  • ساعات حضور :

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 16

  • شماره همراه نماینده :09131044286