اردبیل

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری اردبیل

اصفهان

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

آدرس: www.istt.ir

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارك علم و فناوري شیخ بهائی اصفهان

آدرس: www.istt.ir

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارك علم و فناوري غياث‌الدين جمشيد كاشاني

آدرس: www.istt.ir

البرز

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری البرز

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)

ايلام

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارك علم و فناوري ايلام

آذربايجان شرقي

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری آذربايجان شرقی

آدرس: www.eastp.ir

آذربايجان غربي

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری آذربايجان غربي

آدرس: www.wastp.ir

بوشهر

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

آدرس: www.pgstp.ir

تهران

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارك علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارك علم و فناوري دانشگاه تهران

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارك علم و فناوري پرديس

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارك علم و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری دانشگاه شهيد بهشتي

آدرس: ---

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارك علم و فناوري هاي نرم و صنايع فرهنگي

آدرس: ---

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

آدرس: ---

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری نیرو

آدرس: ---

چهارمحال و بختياري

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری

آدرس: www.chbstp.ir

خراسان جنوبي

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

آدرس: www.skstp.ir

خراسان رضوي

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری خراسان رضوی

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس: ---

خراسان شمالي

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری خراسان شمالی

آدرس: www.nkstp.ir

خوزستان

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری خوزستان

زنجان

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری دانشگاه تحصيلات تکميلی علوم پایه زنجان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارك علم و فناوري زنجان

آدرس: www.zstp.ir

سمنان

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

آدرس: www.sustp.ir

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری سمنان

آدرس: www.sstp.ir

سيستان و بلوچستان

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

آدرس: www.sbstp.ir

فارس

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری فارس

آدرس: www.fstp.ir

قزوين

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم وفناوری قزوین

آدرس: www.qstp.ir

قم

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری قم

آدرس: www.qomstp.ir

قم

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری قم

آدرس: www.qomstp.ir

كردستان

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری كردستان

آدرس: www.stpok.ir

كرمان

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

آدرس: www.msp.ir

كرمانشاه

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهي کرمانشاه

آدرس: www.kti.ir

كهگيلويه و بوير احمد

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری كهگيلويه و بويراحمد

آدرس: ---

گلستان

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری گلستان

گيلان

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری گيلان

آدرس: www.gstp.ir

لرستان

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری لرستان

آدرس: www.lstp.ir

مازندران

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری مازندران

آدرس: www.mstp.ir

مركزي

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری مرکزی

آدرس: www.astp.ir

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارك علم و فناوري ايرانيان

هرمزگان

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری هرمزگان

آدرس: www.hmstp.ir

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

آدرس: www.pgbp.ir

همدان

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری همدان

آدرس: www.hstp.ir

يزد

استان

عنوان موسسه/سازمان موسس: پارک علم و فناوری يزد