None

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

پایه‌گذار پارک‌های فناوری در ایران

مشاهده بیشتر

۶۰۰۰
+ نفر

کارکنان شرکت های مستقر

۱۰۰۰
+ میلیارد تومان

سرمایه گذاری بخش خصوصی در اراضی

۱۱۲۳۲۳
+ مترمربع

اراضی واگذار شده به شرکت ها

۳۰۰۰
+ میلیارد تومان

گردش مالی شرکت ها

به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، در این پروژه شرکت شکوه صنعت اسپادانا، یکی دیگر از…
۰۸:۵۵, ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، در این حکم آمده است: نظر به سوابق و تجارب ارزشمند…
۰۸:۵۳, ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان دکتر عبدالرضا کبیری سامانی در اختتامیه شانزدهمین ج…
۱۵:۰۱, ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، دکتر جعفر قیصری در اختتامیه شانزدهمین جشواره ملی …
۱۴:۵۰, ۱۴۰۰/۰۸/۲۷