مهد کودک شهرک علمی و تحقیقاتی

ثبت نام مهد کودک شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز شد.
 علاقه مندان و فناوران می توانند جهت ثبت نام فرزندان خود پس از تکمیل، فرم پیوست را به آدرس preschool@istt.ir ارسال نمایند و یا با شماره تلفن ۰۳۱۳۳۹۱۲۹۹۸ تماس بگیرند.

دریافت فایل فرم ثبت نام