None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

پایه‌گذار پارک‌های فناوری ایران

مشاهده بیشتر

۲۰۰
+

تعداد شرکت های دانش‌بنیان و فناور

۱۰۰۰
+نفر

کارکنان شرکت‌های مستقر

۵۰۰۰
+میلیارد‌تومان

گردش مالی شرکت‌ها

۱۰۰
+هکتار

طرح جامع شهرک

به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، مدیر عامل شرکت فناور پایا صنعت سما با اشاره به فع…
۰۹:۳۹, ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، محسن کریمیان، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان احیاگران …
۰۴:۲۰, ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان…
۰۷:۰۴, ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
توسط فناوران شرکت توسعه تجارت…

ترسیم نقشه راه کسب و کارها در فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، محمدرضا شیخ بهایی، مدیر عامل شرکت فناور توسعه تجا…
۰۵:۱۷, ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
 

شرکتهای مستقر (به تفکیک زمینه‌های تخصصی)