ENGLISH
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
۱۳۹۷ دوشنبه ۳ ارديبهشت
       ■ قوانین مرتبط با بودجه

سال 1397
 
 
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
قانون بودجه سال 1397 کل کشور (به همراه جداول تغییرات)
 
سال 1396
 
 
 
قانون بودجه سال 1396 کل کشور

پیوست شماره 2- درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی 

پیوست شماره 3- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

 
 
لایحه بودجه سال 1396 کل کشور

پیوست شماره 2- درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی 

پیوست شماره 3- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

 
 
سال 1395
 
 
 
 
 
 
 
سال 1394
 
 
 
 
لایحه بودجه سال 1394 کل کشور

پیوست شماره 2- درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی 

پیوست شماره 3- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

سال 1393
 
 
 
 
 
 
 
 

لایحه بودجه سال 1393 کل کشور

  
سال 1392 
 
 
 
 
 
 

 لایحه بودجه سال 1392 کل کشور

پیوست شماره 2- درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی 

پیوست شماره 3- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

پیوست شماره 4- اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه

 
سال 1391
 
 

 لایحه بودجه سال 1391 کل کشور
سال 1390
 
 
 
 لایحه بودجه سال 1390 کل کشور

 

تعداد بازدید: 341 تاریخ به روز رسانی: 1397/01/26
معرفی - مدیریت برنامه و بودجه
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 صندوق پستی  666-84155  کد پستی: 8415683111
تلفن: 33865355-031            فکس: 33862355-031
          
Powered by DorsaPortal