ENGLISH
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي
انعقاد انواع قرارداد، نظارت و كنترل پروژه

عقد قرارداد

تنظیم و عقد انواع قراردادهای پژوهشی و پیمانی از جمله فعالیت‌هایی که در دفتر مدیریت طرح‌های پژوهشی و فناوری صورت می‌پذیرد و شرکتهای عضو شهرک جهت عقد عمده قراردادهای خود می‌بایست به این واحد مراجعه نمایند.انواع قراردادها عبارتند از:

  • ایده محوری
  • نیمه صنعتی
  • تجاری سازی
  • پیمانی و پژوهشی
  • قراردادهای داخلی شهرک

 

نظارت بر اجرای پروژه

به منظور حفظ و ارتقاء کیفیت تحقیقات و تداوم آن، نظارت مستمر بر چگونگی انجام شرح خدمات پروژه‌های تحقیقاتی ضروری می‌باشد.

 

آیین‌نامه نظارت بر پروژه‌های تحقیقاتی

ماده1. تعریف نظارت: نظارت بر پروژه‌های تحقیقاتی عبارت است از رسیدگی به نحوه اجرای پروژه، هدایت و کنترل مداوم آن در مسیر صحیح به منظور نیل به اهداف تعیین شده پروژه. کلیه اسناد تنظیم شده و گزارشات ناظر به عنوان اسناد طرح تلقی شده و به عنوان پشتوانه صحت انجام طرح می‌تواند در اختیار کارفرما قرار گیرد.

1-1-مطالعه کاربرگ طرح توسط مسئول ارزیابی طرح‌های نوآوری و تجاری‌سازی فناوری.

1-2-چنانچه مدارک طرح‌های واصله ناقص باشد با مجری طرح تماس حاصل شده و مدارک مورد نیاز دریافت می‌گردد.

1-3-هماهنگی با مجری و کمیته داوری و نظارت مربوطه جهت بررسی طرح.

کمیته داوری و نظارت شامل: مسئول ارزیابی طرحهای نوآوری و تجاری‌سازی فناوری، مدیر طرح‌های پژوهشی و فناوری، دو نفر از سایر مدیران مرتبط در شهرک با تعیین معاون توسعه فناوری، دبیر کمیته داوری و نظارت.

 

ماده2: نحوه داوری و ارزیابی طرح‌ها

2-1- مطالعه کاربرگ طرح توسط کمیته داوری و نظارت.

2-2- معرفی اجمالی طرح توسط مجری، پرسش و پاسخ کمیته داوری و نظارت در جلسه ارزیابی در ارتباط با توجیه اقتصادی، توجیه فنی، توجیه بازار و سودآوری محصول، بررسی قراردادها، صورتحساب و پیش‌فروش محصول، تائیدیه‌ها، ضمانت‌نامه‌ها و استانداردهای مرتبط با محصول و ... .

2-3- بررسی و مرور طرح و دفاعیه مجری از طرح توسط کمیته داوری و نظارت، جمع‌بندی نهایی و تکمیل فرم ارزیابی توسط دبیر کمیته داوری و نظارت.

تبصره1: چنانچه نیاز به تکمیل مستندات باشد، در جلسه به مجری اعلام می‌شود.

 

ماده3: تهیه گزارش و ارسال مستندات به سازمان ارسال‌کننده طرح

3-1- تهیه صورتجلسه توسط دبیر کمیته داوری و نظارت و تائید و توشیح صورت‌جلسه توسط اعضای کمیته.

3-2- ارسال نتیجه ارزیابی به انضمام مدارک طرح به سازمان ارسال‌کننده طرح.

 

ماده4: اعلام سازمان ارسال کننده طرح جهت ارزیابی

4-1- ابلاغ سازمان ارسال کننده طرح جهت ارزیابی مبنی بر اینکه تسهیلات تصویب شده برای طرح چقدر می‌باشد.

4-2- دریافت قرارداد صادر شده میان مجری و سازمان

4-3- هماهنگی با ناظر، مسئول ارزیابی طرحهای نوآوری و تجاری‌سازی فناوری و مجریان طرح جهت تشکیل جلسه شرح خدمات.

4-4- تشکیل جلسه و تشریح شرح خدمات.

 

ماده5: تهیه گزارش و ارسال شرح خدمات به سازمان ارسال‌کننده طرح

5-1- تهیه شرح خدمات توسط دبیر کمیته داوری و نظارت.

5-2- ارسال نتیجه جلسه شرح خدمات و نامه مربوطه به سازمان ارسال کننده طرح

 

ماده6: اعلام سازمان ارسال کننده طرح جهت واریز قسط اول تسهیلات

6-1- دریافت نامه واریز اولین قسط از اقساط تسهیلات از طرف سازمان مربوطه

6-2- ابلاغ قسط پرداخت شده به مجری توسط دبیر کمیته نظارت و ارزیابی

 

ماده7: اعلام انجام فاز اول طرح توسط مجری

7-1- اعلام مجری مبنی بر انجام فاز اول طرح

7-2- دریافت نامه از سازمان ارسال کننده طرح مبنی بر انجام اقدامات لازم جهت واریز قسط دوم تسهیلات.

7-3- ارسال فرم خوداظهاری به نماینده مجری

7-4- دریافت فرم خوداظهاری تکمیل شده توسط مجری

7-5- هماهنگی با ناظر، مسئول ارزیابی طرحهای نوآوری و تجاری‌سازی فناوری و مجریان طرح جهت بازدید و یا تشکیل جلسه نظارت.

7-6- تشکیل جلسه بازدید و یا نظارت.

7-7- تهیه صورت‌جلسه بازدید و اریه نتیجه توسط مسئول ارزیابی طرحهای نوآوری و تجاری‌سازی فناوری

 

ماده8: تهیه گزارش و ارسال نتیجه بازدید و یا نظارت به سازمان ارسال کننده

5-1- تهیه نامه و مستندات لازم جهت توسط دبیر کمیته.

5-2- ارسال نامه و مستندات به سازمان و آزادسازی قسط دوم تسهیلات به مجری.

 

ماده9: اعلام سازمان ارسال کننده طرح جهت واریز قسط دوم تسهیلات

6-1- دریافت نامه واریز قسط دوم از اقساط تسهیلات از طرف سازمان مربوطه.

6-2- ابلاغ قسط پرداخت شده به مجری توسط دبیر کمیته نظارت و ارزیابی.

تبصره2: چنانچه اقساط تسهیلات بیشتر از دو قسط باشد، برای مابقی اقساط نیز مانند فرآیند اعلام و واریز قسط دوم عمل خواهد شد.

 

کنترل پروژه

  • کنترل روند اجرای طرح‌های تحقیقاتی در دست اجرا توسط واحدهای فناوری مستقر در شهرک اعم از پروژه‌های ایده محوری، نیمه صنعتی و سایر طرح های پژوهشی 
  • برگزاری جلسات نظارت و کنترل پروژه با حضور مجری، ناظر و نماینده دفتر طرح‌ها 
  • دریافت گزارش های پیشرفت پروژه و مرحله ای، دریافت نظر ناظر، انعکاس به مجری جهت انجام اصلاحات و کنترل آن

 

تعداد بازدید: 6144 تاریخ به روز رسانی: 1397/08/05
خدمات - مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 صندوق پستی  666-84155  کد پستی: 8415683111
تلفن: 33865355-031            فکس: 33862355-031
       
Powered by DorsaPortal