ENGLISH
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
اعطاي اعتبار تحقيقاتي

اعطای اعتبار تحقیقاتی

شرح

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به منظور حمایت از ایده­های محوری واحدهای فناور مستقردر مرکز رشد، مبلغی را تحت عنوان اعتبار تحقیقاتی تنها یکبار در طی دوره رشد در اختیار واحدهای فناور قرار می­دهد. مبلغ این اعتبار به پیشنهاد و تأیید معاون توسعه فناوری و تصویب هیأت رئیسه شهرک تعیین می­گردد.

 

شرایط احراز

 • اعتبار تحقیقاتی جهت اجرای ایده محوری به واحدهای فناوری پذیرش شده در دوره رشد شهرک که حداقل یک نفر از اعضاء مؤسس آن باحداقل سهام 20% و یک نفر همکار به صورت تمام وقت طبق شرایط پذیرش در آن فعالیت داشته باشند، تعلق می­گیرد.
 • اعطاء یا عدم اعطای اعتبار تحقیقاتی با تشخیص شورای پذیرش و ارزیابی واحدهای فناوری انجام می­گیرد.
 • در حال حاضرسقف اعتبار تحقیق اتی ارائه شده به شرکت ها حداکثر 250 میلیون ریال می­باشد.

 

 

مدارک مورد نیار

 • ارائه ضمانت­های مالی شامل چک و سفته  هرکدام به میزان 2 برابر مبلغ مصوب در هیات رئیسه شهرک
 • انعقاد قرارداد  اجرای پروژه ایده محوری از طریق مدیریت طرح­های پژوهش و فناوری شهرک

 

 

فرآیند

 • درخواست واحد فناور به مرکز رشد در خصوص تمایل به استفاده از اعتبار تحقیقاتی ایده محوری در صورت واجد شرایط تشخیص دادن شورای پذیرش شهرک جهت بهره­مندی شرکت از اعتبار تحقیقاتی و قید در نامه پذیرش شرکت
 • تعیین داور تخصصی و ارسال کاربرگ دوره رشد به دفتر طرح­های پژوهش و فناوری توسط مرکز رشد
 • برگزاری جلسه شرح خدمات با حضور داور تخصصی، ناظر شهرک و مدیر عامل واحد فناور و یا مجری ایده محوری
 • اعلام مبلغ اعتبار پیشنهادی مورد حمایت شهرک توسط داور تخصصی
 • تأیید معاون توسعه فناوری شهرک
 • بررسی و تصویب مبلغ اعتبار توسط هیات رئیسه شهرک
 • اعلام مبلغ ضمانت­های مورد نیاز ( 2برابر مبلغ اعتبار مصوب) به واحد فناور توسط دفتر طرح­ها جهت ارائه به امور مالی شهرک
 • تهیه و ارسال قرارداد اجرای پروژه ایده محوری به شرکت جهت امضا  پس از ارائه ضمانت­های لازم به امور مالی
 • ارائه درخواست آزاد سازی اعتبار هر فاز توسط واحد فناوری به دفتر طرح­ها بر اساس زمانبندی قرارداد و ارائه گزارشات هر فاز و تائید داور
 • بررسی فاکتورها و صورت­های مالی مرتبط با ایده محوری توسط مرکز رشد و تأیید آن­ها جهت پرداخت و اعلام به واحد پشتیبانی مؤسسات
 •  اعلام آزادسازی اعتبار هر فاز به واحد پشتیبانی توسط دفتر طرح ها
 • ارائه اسناد و فاکتور هزینه های مرتبط به همراه درخواست پرداخت مبلغ فاکتورها به دفتر پشتیباتی توسط شرکت پس از آزادسازی اعتبار توسط واحد امور قراردادهای شهرک
 • ارسال درخواست پرداخت پس از تائیدمستندات مربوطه توسط مدیر پشتیبانی واحدهای فناور به امور مالی شهرک
 • صدور چک در وجه حساب واحد فناور

 

 

مسؤول مربوطه: کارشناسان مرکز رشد

 

تعداد بازدید: 5774 تاریخ به روز رسانی: 1397/06/18
خدمات - مرکز رشد فناوری
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 صندوق پستی  666-84155  کد پستی: 8415683111
تلفن: 33865355-031            فکس: 33862355-031
       
Powered by DorsaPortal