ENGLISH
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
دريافت پرونده و استقرار

دریافت پرونده و استقرار

شرح

برگزاری جلسه پذیرش واحدهای متقاضی حضور در مرکز رشد و تصویب شورای پذیرش

اطلاع واحد فناوری

مراجعه حضوری مدیرعامل و تحویل نامه پذیرش به کارشناسان مرکز رشد

بررسی و اعلام نواقص احتمالی توسط کارشناسان مرکز رشد

تکمیل و رفع نواقص اعلام شده پرونده الکترونیکی توسط مدیرعامل واحد فناور پذیرفته شده

صدور نامه استقرار و اعلام به اداره پشتیبانی واحدهای فناور شهرک توسط کارشناس مرکز

ارائه خدمات دیگر موجود در مرکز رشد پس از استقرار واحد فناور

 

شرایط احراز

اعلام رسمی واحد جذب و پذیرش شهرک

 

مدارک موردنیاز

نامه پذیرش واحد فناور و تکمیل و رفع نواقص پرونده الکترونیکی

 

فرآیند

مراجعه حضوری مدیرعامل به مرکز رشد و تحویل نامه پذیرش و تکمیل پرونده به کارشناس مرکز رشد

 

مسوولین مربوطه: کارشناسان مرکز رشد 
تعداد بازدید: 5825 تاریخ به روز رسانی: 1397/06/18
خدمات - مرکز رشد فناوری
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 صندوق پستی  666-84155  کد پستی: 8415683111
تلفن: 33865355-031            فکس: 33862355-031
       
Powered by DorsaPortal